Voor wie is FemQuest?

Op zoek naar concrete antwoorden op het gebied van levensloopvragen of loopbaanvragen en zin en behoefte om hiermee aan de slag te gaan? Heb je een coachvraag of een verlangen? Alle antwoorden zitten in jou maar soms is het nodig om daar bij stil te staan en je er bewust van te worden. Het FemQuest levensloop-ontwikkelingsmodel biedt de oplossing!

Fact: Ons brein is een ingewikkeld orgaan met heel veel hersencellen (vergelijkbaar met het aantal sterren in het melkwegstelsel) en nog een veelvoud daarvan aan verbindingen.

Fact: 98 % van onze mentale activiteit is onbewust. Slechts 2% is dus bewust.

En toch gebruiken we hoofdzakelijk het gedeelte van ons brein dat zich vooral in het rationele deel ofwel in de linkerhersenhelft bevindt. Wat voor potentieel opent zich als we ons bewuster gaan richten op het onbewuste deel? De Serious Game FemQuest focust zich op het leren en ontwikkelen van juist dat gebied. Op speelse wijze onderzoeken we wat zich in het onbewuste bevindt en zich in het onbewuste kan vormen.

I rise and shine and I’m ready
to go on my quest

~ Today I Rise, Blaze of Grace

Individueel

Today I rise

(Particulier of via werkgever)

De Serious Game FemQuest neemt je mee langs jouw ambities, dromen, verlangens, dilemma’s en jouw dagelijkse realiteit.

Met de opgedane zelfkennis en inzichten kun je vervolgens inzetten in de keuzes die je wilt maken om dichter bij je persoonlijke en zakelijke doelen te komen.

Jij bent je belangrijkste succesfactor. Als deelnemer ontwikkel je een persoonlijk routeplan, weet je wat er te doen staat en heb je handvatten aangereikt gekregen om concrete stappen te zetten.

Teams & organisatie

Today we rise

(Via werkgever)

De wendbaarheid van een organisatie wordt groter als een team in staat is mee te bewegen op de golven van verandering. De bewegingsmotivatoren voegen waarde toe aan het individuele teamlid, het team én de organisatie.

FemQuest zet in op focus van team- en organisatiedoelen en biedt hiervoor een routeplan.

Onze trainingen zijn maatwerktrajecten.